Sveiki atvykę į žalias erdves!

Apie mus

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų asociacija, tai organizacija vienijanti želdinimo, želdinių priežiūros bei su želdinimu susijusias paslaugas teikiančias ir dekoratyvinius augalus auginančių fizinių ir juridinių narių sąjunga, atstovaujanti jų ekonominiams ir juridiniams interesams, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus gerinant želdinimo ir želdinių priežiūros teikimą ir siūlant tik geros kokybės dekoratyvinius augalus.

 

Tikslai

- Siekti sukurti pažangų požiūrį į teritorijų želdinimą ir priežiūrą, savo darbais puoselėti Lietuvos kraštovaizdį;
- Žinių apie želdinimą, kraštotvarką, dekoratyvinių augalų auginimą ir priežiūrą, bei augalo introdukciją kaupimas, jų apdorojimas ir platinimas Asociacijos narių tarpe ir visuomenėje;
- Narių darbui reikalingų metodikų ir rekomendacijų rengimas;
- Parodų rengimas bei dalyvavimas jose;
- Seminarų bei praktinių užsiėmimų, diegiant naujas technologijas, organizavimas ir rengimas;

 

Asociacijos valdymas

Asociacijos organai yra: visuotinis Asociacijos narių susirinkimas, valdyba ir prezidentas.

 

Naujų narių priėmimas

Norint tapti Asociacijos nariu Jums reikia pateikti  prašymą  adresuotą Asociacijos prezidentei bei įmonės ir jos atliktų darbų kraštovaizdžio priežiūros srityje pristatymą.

Dokumentus siųsti el.paštu info@zeldintojuasociacija.lt

Daugiau informacijos el.paštu info@zeldintojuasociacija.lt arba tel. + 370 68752419

 

Įstatai

Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos įstatai