Vartotojams:

Naudinga informacija

 

 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA

 

Leidinys skirtas praplėsti želdynų įrengimo, želdinių sodinimo ir priežiūros technologijų žinias, palengvinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp architektų, savivaldybių, seniunijų ar įmonių įrengiančių želdynus, sodinančių ir prižiūrinčių želdinius naudojant vieningą augalų žymėjimo sistemą, siekiant sukurti kokybišką aplinką.