Vartotojams:

Naudinga informacija

 

REKOMENDUOJAMAS ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

 

Rekomenduojamų specialistų, kuriuos prie savivaldybės veikianti Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija gali pasitekti atliekant
želdinių ekologinės ar estetinės svarbos įvertinimą (želdinių būklės ekspertizę), sąrašas-

http://www.am.lt/VI/files/0.048725001524115969.pdf

 

Želdinių būklės ekspertizės aprašas skelbiamas e-Teisės aktų registre-

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F7D90BF6732B/eNcwzydwgN

 

 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA

 

Leidinys skirtas praplėsti želdynų įrengimo, želdinių sodinimo ir priežiūros technologijų žinias, palengvinti tarpusavio bendradarbiavimą tarp architektų, savivaldybių, seniunijų ar įmonių įrengiančių želdynus, sodinančių ir prižiūrinčių želdinius naudojant vieningą augalų žymėjimo sistemą, siekiant sukurti kokybišką aplinką-

http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Zeldynu%20ir%20zeldiniu%20tvarkymo%20metodika%20-%20leidinys_2.pdf