Vartotojams:

Elektroniniai leidiniai

RENE ANDRE (1867-1942) EPOCHA. KRAŠTOVAIZDŽIO ARCHITEKTO KŪRYBOS LAUKAS - NUO ŽELDYNŲ IKI MIESTŲ PLANAVIMO

 

Rinkinyje spausdinama keliolika mokslinių straipsnių įvairia kraštovaizdžio architektūros, urbanistikos ir parkų meno tematika. Leidinys skiriamas prancūzų kraštovaizdžio architekto ir urbanisto René André (1867-1942) 150-osioms gimimo ir 75-osioms mirties metinėms (2017) bei Atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio (2018) sukakčiai pažymėti.
Leidinio sudarytojai Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis, Petras Grecevičius, 2017-11-23

 

 

ŽELDYNŲ PROJEKTŲ RENGIMO METODIKA


2015 m. išleista metodika skirta įvairių sričių specialistams, dalyvaujantiems aplinkos kūrimo procese.

 

 

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ TVARKYMO METODIKA


2013 m. pasirodęs  metodinis leidinys skirtas praplėsti želdynų įrengimo, želdinių sodinimo ir priežiūros technologijų žinias siekiant sukurti kokybišką aplinką.

 

 

LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO ĮVAIROVĖ 1/2013. KRAŠOVAIZDŽIO PAŽINIMO PRADŽIA


Leidinyje pristatomos 2002-2012 m. iniciatyvos bei idėjos, įžvalgos, susijusios su vaikų ir pedagogų švietimu kraštovaizdžio klausimais, kraštovaizdžio tvarkymu, planavimu bei puoselėjimu mūsų vaikų darželiuose ir mokyklose. Čia rasite Europos Tarybos ekspertės rekomendacijas dėl vaikų švietimo, europinių pavyzdžių, Aplinkos ir Švietimo ir mokslo ministerijų darbuotojų, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos, Lietuvai pagražinti Vilniaus draugijos ir atskirų vaikų švietimo įstaigų vadovų mintis apie kraštovaizdį, jo pažinimą ir tvarkymą.

 


LIETUVOS KRAŠTOVAIZDŽIO ĮVAIROVĖ 2/2013. KRAŠOVAIZDŽIO FORMAVIMO SPRENDIMAI


Remiantis 2011 m. įvykusio kraštovaizdžio architektūros darbų konkurso rezultatais leidinyje pristatomi įvairiausi Lietuvos kraštovaizdžio specialistų darbai, idėjos ir sprendimai. Savivaldybių administracijų, saugomų teritorijų direkcijų, regionų aplinkos apsaugos departamentų ir agentūrų specialistus, geografijos, kraštotvarkos, žemėtvarkos, kraštovaizdžio architektūros, architektūros sričių studentiją, kraštovaizdžio tvarkymo specialistus turėtų sudominti čia apžvelgiamos aktualiausios kraštotvarkos darbų kryptys, pateikiami pastarųjų metų kraštovaizdžio planavimo, projektavimo, rekultivacijos ir tiriamųjų darbų pavyzdžiai.VIZUALINĖS TARŠOS GAMTINIAMS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSAMS IR OBJEKTAMS NUSTATYMO METODIKA


2015 m. paruošta metodika skirta tinkamai apskaičiuoti aplinkai padarytos žalos dydį, sumenkinus gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų estetinę vertę ir sumažinus kraštovaizdžio vizualinę kokybę pažeidžiant teisės
aktais reglamentuojamus reikalavimus; pateikti ieškinius teismams dėl asmenų neteisėta veika padarytos žalos atlyginimo, kad žalą padarę asmenys ateityje neturėtų galimybės išvengti civilinės atsakomybės ir atlygintų žalą aplinkai arba atkurtų iki pažeidimo buvusią būklę.

 

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO GAIRĖS VALSTYBNIAMS KELIAMS IR GELEŽINKELIAMS


2013 m. išleistas  pirmas tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, prie kurio drauge dirbo kelininkai ir kraštovaizdžio specialistai. Suformuotomis gairėmis  siekiama i prisidėti prie Lietuvos ir jos etnografinių regionų, atskirų teritorinių kraštovaizdžio vienetų identiteto, ekologinių ir estetinių vertybių išsaugojimo bei gausinimo, tikslingo kelių kraštovaizdžio formavimo, gerinti bendrą Lietuvos įvaizdį tiesiant, rekonstruojant ir remontuojant kelius, pristatyti specifinius valstybinių kelių ir geležinkelių kraštovaizdžio formavimo reikalavimus ir rekomendacijas.

 


LIETUVOS PAJŪRIO JUOSTOS GRAFINĖS - VIZUALINĖS SISTEMOS KŪRIMO METODINĖS GAIRĖS


2013 m leidinyje parengtų gairių taikymas praktikoje padėtų išsaugoti ir stiprinti Pajūrio juostos identitetą, išskirtinumą, padėtų formuoti visavertį, informatyvų, estetišką ir patogų pajūrio juostos kraštovaizdį, sudarytų sąlygas visuomenei lankytis pajūrio juostos žemyninėje dalyje ir prisidėtų prie teigiamo Lietuvos pajūrio juostos įvaizdžio formavimo, darnios pajūrio regiono plėtros.