Vartotojams:

Paroda "Ką pasėsi 2011"

Mieli Dendrologų draugijos nariai!

Norime pakviesti į parodą „Ką pasėsi... 2011" ir jame vyksiančius renginius: seminarą „Želdynų ir želdinių inventorizacija, viešųjų erdvių projektavimas" ir kraštovaizdžio architektų darbų parodą. Seminaras vyks 2011 m. balandžio 1 d. 11.00 - 13.00 val. LŽŪU Centrinių rūmų 527 aud. Kraštovaizdžio architektų darbų paroda veiks visą „Ką pasėsi... 2011" parodos laiką, t.y. kovo 31 - balandžio 02 d. LŽŪU Centrinių rūmų 5 aukšte. Renginiai nemokami.

Kviečiu eksponuoti savo darbus kraštovaizdžio architektų darbų parodoje. Darbus kabinti planuojame kovo 30 d. Prašyčiau pranešti iš anksto, kiek darbų norėtumėte eksponuoti. Jauskitės laisvai ir visais klausimais galite rašyti:
straigyte@gmail.com, Linos tel. 861472556, arba,
m.pilkauskas@gmail.com Manto tel. +370 615 78995.

Seminaro programa.

„Želdynų ir želdinių inventorizacija, viešųjų erdvių projektavimas" 2011 m. balandžio 1 d. 11.00 - 13.00 val. LŽŪU Centrinių rūmų 527 aud.

Želdynų inventorizavimo dešimtmetis Lietuvoje (2002-2011 m.): rezultatai ir problemos
dr. Julius Bačkaitis, LŽŪU, Lietuvos miškininkų sąjunga

Grubiausios klaidos miesto želdinių priežiūroje
dr. Lina Straigytė, LŽŪU, Lietuvos dendrologų draugija

Vilniaus želdynų inventorizacija ir kadastravimas
Vaiva Deveikienė, Vilniaus miesto savivaldybės kraštovaizdžio architektė, LKAS Pirmininkė

Nemuno salos parko Kaune plėtojimo perspektyvos
doc. Alvydas Žickis, VGTU, LKAS Valdybos narys

Utenos želdynų plėtotė per paskutinius 5 metus
Jūratė Paragytė, Utenos rajono savivaldybės kraštovaizdžio architektė, LKAS Valdybos narė

Rengėjai:
LŽŪU Miškų ir ekologijos fakultetas
Lietuvos miškininkų sąjunga
Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

Po seminaro, apie 14 val kviečiamas Dendrologų draugijos metinis susirinkimas. Auditorija patikslinsiu, bus kitoje, nei seminaras.

Lina


--
LIETUVOS DENDROLOGŲ DRAUGIJA
Juridinio asm. kodas 191946381
Reg. adresas: Ž.E.Žilibero g. 4, Kaunas
Adresas korespondencijai: Nakvišų g. 14,
Patamulšėlis, Kauno raj. LT-46164

LDD kontaktiniai telefonai:
+370 698 15 477 (vald. pirmininkas Arvydas Rutkauskas)
+370 676 07 869 (pirm. pavaduotojas Edgūnas Kiminius)
+370 620 61 834 (leidinių vyr. redaktorė dr. Valerija Baronienė)
+370 686 04 199 (informacijos sk. vadovė Edita Turskienė)
+370 614 72 556 (valdybos narė dr.Lina Straigytė)
Faks./tel.: + 370 37 215 093

dendrologai@gmail.com

www.dendro.lt

 

 

 

www.kapasesi.lt