Vartotojams:

Ataskaitinis susirinkimas už 2018 m.

2019 01 29 d. Kaune vyks ataskaitinis LŽDAAA narių susirinkimas.